RAMEN

1. Ramen Aji-Aji

2. Toy Box

3. Yukikage

4. Johnny`s miso hand-made thick noodles

5. Nagayama Ramen

6. Ramen Mentoku

7. Banninriki 

8. Menka Bunsuke

 

 

JAPANSE FOOD

1. Kano-ya

2. Yayoiken

3. Shinanoya

4. Shirokiya

5. Benten Sohonten

6. Yabujuu

7. Okonomiyaki Tami

8. Sakae Sushi

9. Kinatarou Ame Honten

10. Obana

11. Miyakawa Negishi

12. Kurazushi

13. Dote no Iseya

14. Sushi Choshimaru

 

 

YAKINIKU

 

1. Gyukaku

2. Tomato

3. Ryuen